ఇతర

లొక్డౌన్ రూల్స్ పట్టించకపోతే వాళ్లకి శిక్ష ఇదే – DGP Mahendar Reddy

DGP Mahendar Reddy

లొక్డౌన్ రూల్స్ పట్టించకపోతే వాళ్లకి శిక్ష ఇదే కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచ దేశాలను వానిస్కిస్తున్న అన్నా విషయం మనకు తెలిసిందే, ఏ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలనే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత మూడు రెండు వరాల నుండి లొక్డౌన్ కొన్నసాగుస్తుంది, ఇ లొక్డౌన్ సమయాన్ని పొడిగించే అవకాశం కూడా ఎక్కువ గానే కనిపిస్తుంది. లొక్డౌన్ అమలు చేసాక కూడా కొందరు లొక్డౌన్ ను  పట్టించ కుండా ఏ పని లేకపోయినా కానీ రోడ్ల పై తిరుగుతున్నారు, ఎంత …

లొక్డౌన్ రూల్స్ పట్టించకపోతే వాళ్లకి శిక్ష ఇదే – DGP Mahendar Reddy Read More »

విష్ణు సహస్ర నామాలు – Vishnu Sahasranamam in Telugu

Vishnu Sahasranamam in Telugu

విష్ణు సహస్ర నామాలు: హిందూ మతం లో శ్రీ మహా విష్ణువు కి చాల ప్రాముఖ్యత ఉంది. హిందువుల్లో భక్తులు సాధారణం గ వైష్ణవులు గానో లేదా శైవులు గానో ఉంటారు. వైష్ణవులు ముఖ్యం గ మహా విష్ణువు ని కొలుస్తారు. తమ బాధలను ఆయనికి విన్నవిస్తే తప్పకుండ తీరుతాయి అని భావిస్తారు. అందుకే మనకు చాల వైష్ణవ క్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిట లాడుతూ దార్శనిమిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో హిందువు లు అందరు వైష్ణవ మరియు …

విష్ణు సహస్ర నామాలు – Vishnu Sahasranamam in Telugu Read More »